Verzekeringen

De CLC-VECTA event verzekering biedt dekking voor uiteenlopende risico’s en calamiteiten die de doorgang van een evenement kunnen (ver)hinderen.

Wat gebeurt er als je belangrijkste spreker of artiest ziek wordt, één van de genodigden kort voor het evenement overlijd of er sprake is van noodweer? De voordelen van de CLC-VECTA event verzekering omvatten uiteraard dekking voor deze calamiteiten, maar we zetten ze graag allemaal even op een rijtje: 

 √      Dekking bij afgelasting evenement               

o      wegens ernstige ziekte of overlijden van directieleden of andere medewerkers

o      ten gevolge van nationale ramp en/of rouw             

o      ten gevolge van pandemieën/epidemieën (bijv. Mexicaanse- of vogelgriep)      
       
o      wegens extreme weersomstandigheden              

o      indien de locatie niet bruikbaar is door bijvoorbeeld brand


√      Dekking voor verplaatsing van een evenement wegens afgelasting


√      20 % aanvullende dekking               

o      bij uitval van betaalde gastsprekers, entertainment of artiesten er kan dan vervanging worden gezocht waarbij 20% van het oorspronkelijke budget van de betreffende artiest met een maximum van € 5000,- extra is verzekerd

√      Insolventiedekking              

o      schade die ontstaat indien het CLC-VECTA lid in financiële problemen raakt

√      Dekking van het totale budget               

o      denk aan kosten voor uitnodigingen, eventwebsites en –apps, posters, etc.

√      Ongevallen- en aansprakelijkheidsdekking               

o      bij het verzekeren van het totale budget is het aansprakelijkheids- en ongevallenrisico extra bij te verzekeren op aanvraag en mogelijk voor evenementen tot 500 genodigden 


 √      Recettedekking               

o      Inkomsten uit reeds verkochte en betaalde plaats- of toegangsbewijzen kunnen worden meeverzekerd Recettes zijn tot maximaal € 50.000 per evenement, mits expliciet aangemeld, mee te verzekeren. Hiervoor dient het verzekerde bedrag met het gewenste recettebedrag te worden opgehoogd. Hogere recettebedragen zijn op aanvraag.

√      Eenvoudige aanmeldingsprocedure              

 o      Het CLC-VECTA lid meldt het evenement aan ter verzekering

√      Bewijs van dekking               

o      Na aanmelding een eigen certificaat als bewijs van dekking

√      Snelle schaderegeling               

o      uiterlijk binnen drie maanden na schadedatum mits alle benodigde documenten m.b.t. de schade tijdig worden ingediend

Bovenstaande is een beknopte weergave van de dekkingen en voorwaarden van de CLC-VECTA event verzekering. Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden. De CLC-VECTA event verzekering kan enkel worden afgesloten bij een CLC-VECTA lid.